Thanh lý tủ hồ sơ thấp cũ 90cm*60cm sâu 30cm giá rẻ – THSC14

1,450,000 730,000