Thanh lý tủ hồ sơ 2 cánh 95*1m2 có khoá cũ giá rẻ

400,000