Thanh lý giường KING xuất khẩu tồn kho GXK04

6,200,000 5,000,000