Thanh lý giường KING xuất khẩu tồn kho GXK04

5,000,000