Thanh lý giường gỗ giá rẻ dài 1m6 x 2m

2,800,000 2,400,000