Thanh lý băng sofa bed đen 1m8 tồn kho

3,000,000 2,200,000