Thanh lý bàn làm việc, bàn trưởng phòng cũ

1,000,000